Split, Dubrovnik and Biograd

Pozyskiwanie energii

Posted by on wrz 22, 2016 in Uncategorized | 0 comments

Pozyskiwanie energii
Fotowoltaika (PV – photovoltaik) to przetwarzanie energii słonecznej w energię elektryczną przy wykorzystaniu ogniw słonecznych (w uproszczeniu baterii słonecznych) składających się z cienkich płytek krzemowych. W momencie padania promieni słonecznych na takie ogniwo między górną a dolną stroną tworzy się napięcie stałe. Wytworzony prąd stały zasila inwerter zamieniający prąd stały na prąd przemienny o napięciu 230 V.

2
Sprzedaż energii
Energia elektryczna pozyskana przez instalację fotowoltaiczną może być wykorzystana bezpośrednio w domu czy zakładzie produkcyjnym, zgromadzona w akumulatorach i wykorzystana później (np. wieczorem, gdy głównie jest używana) lub w całości lub części (nadwyżka energii wyprodukowanej na zużytą) sprzedana do sieci energetycznej. Słońce każdego dnia wysyła 10.000 razy więcej energii w kierunku ziemi niż wynosi dzienne zużycie energii przez wszystkich ludzi na całym świecie.
3
Różnica do kieszeni
Najbardziej korzystnym jest produkcja energii elektrycznej i jej sprzedaż do sieci. Zapewnia to preferencyjna stawka nałożona przez ustawę OZE (Odnawialne Źródła Energii). Wyprodukowana energia elektryczna w przypadku instalacji na domu prywatnym sprzedawana jest po stawce 1,30 PLN/kWh. Natomiast zużywana przez gospodarstwo domowe energia jest tradycyjnie kupowana z sieci po stawce około 0,50 PLN/kWh.
W zależności od wielkości dachu, roczna produkcja takiej instalacji pokrywa lub przewyższa roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną domu.
Zatem instalacja nie tylko pozwala oszczędzać, ale również generuje realne przychody ze sprzedaży energii do zakładu energetycznego po preferencyjnej stawce. Nie zwlekaj z decyzją! Zacznij samemu produkować prąd i zarabiać na jego sprzedaży.